‚Äč

Het weer

Weather data OK.
Amsterdam
29 °C
Bezoekers vanaf 23 juni 2015
288868
Vandaag83
Gisteren263
Deze week1268
Deze maand3608

Externe bemiddeling Defensiepersoneeldefensielogo

De medewerkers van DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel (DC EBD) begeleiden Defensiepersoneel dat de loopbaan op enig moment buiten Defensie moet voortzetten. Zij krijgen bemiddeling bij het vinden van een baan.

Defensiemedewerkers kunnen vertrekken omdat er geen verdere mogelijkheden voor ontwikkeling voor hem/haar zijn. De betrokkene kan er ook zelf voor kiezen de organisatie te verlaten.

Een andere groep vertrekkende functionarissen zijn herplaatsingskandidaten van wie de functie is komen te vervallen en waarbij er ook geen mogelijkheden meer zijn om een andere functie binnen de krijgsmacht te verkrijgen.

Expertisecentrum

Het DC EBD is tevens expertisecentrum op het gebied van arbeidsmarktproblematiek en opleidingen.

Employability

Naast deze kerntaken ondersteunt en adviseert DC EBD de lijnmanagers en P&O organisaties van de verschillende krijgsmachtdelen bij hun werkzaamheden op het gebied van de ‘employability’. Hierbij streven de Defensieonderdelen naar een optimale inzetbaarheid van medewerkers door hen gemotiveerd en gezond te houden. begeleiding

Kansrijk

Voor de begeleiding van overtollig Defensiepersoneel wordt in het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) Kansrijk als projectorganisatie genoemd. De projectorganisatie Kansrijk is belast met de bemiddeling naar functies buiten Defensie. Deze projectorganisatie is, inclusief de daarbij behorende taken, volledig opgenomen in het in 2008 opgerichte DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel.

Op 01-01-2012 is het dienstencentrum externe bemiddeling defensiepersoneel in zijn geheel opgeheven en zijn de taken uitbesteed. USG restart neemt de uitplaatsing van overtollig en overtallig personeel vanaf deze datum voor haar rekening.