Op zaterdag 29 maart 2008 hebben we een bloemschikavond gehouden.Bloemschikken12

 

Onder leiding van Rinske hebben we erg mooie stukjes gemaakt en zondags gaan we deze naar oudere gemeenteleden brengen.

Jammer, dat niet iedereen de moed had om een bloemstukje weg te brengen.

 

Bloemschikken13De jongeren die dit wel deden hadden 2 vragen bij zich om aan de ouderen te stellen.

1. Was u vroeger ook lid van een jeugdgroep van de kerk??

2. Zou u in deze tijd wel jongere willen zijn. (Wij hebben tegenwoordig een computer,GSM e.d en dat had u vroeger niet).

 

 

Sommige ouderen hadden vroeger inderdaad ook een jeugdgroep vanuit de kerk maar anderen waren lid van een niet kerkelijke groep. De meeste ouderen wilden wel weer jongere zijn maar hadden ondanks dat ze geen computer en GSM hadden toch een leuke jeugd gehad. Over het algemeen was er vroeger meer huiselijke gezelligheid omdat men meer op elkaar was aangewezen. .De ouderen die we bezocht hebben vonden het fantastisch en een goed initiatief. Zeker voor herhaling vatbaar.

 

Bloemschikken11

 

 

Verslag Kerkblad Karavaan mei 2008

 

Op 29 maart hebben de jongeren van The Future zich verdiept in de kunst van het bloemschikken. Omdat het niet alleen om de gezelligheid ging maar ook om het resultaat hadden we een beroep gedaan op Rinske de Boer om ons te ondersteunen. De bedoeling van deze avond was om creatief bezig te zijn en op de tweede plaats de jongeren in contact te brengen met een aantal oudere gemeenteleden.Er is natuurlijk geen mooier excuus als met een bloemetje aan de deur te komen en te vragen of je binnen mag komen om een paar vragen te stellen. Helaas durfden niet alle jongeren op bezoek te gaan en waren er een aantal zondags verhinderd maar alles bij elkaar kan ik toch wel spreken van een succes. Tijdens de avond zelf was het leuk om te zien hoe de jongeren redelijk snel een mooi kunstwerk tot stand brachten. Het huisje was één grote groene plantenzee en na een uur stonden de bloemstukjes gereed. Na het bloemschikken hebben we nog gezellig gesjoeld en gedart om vervolgens omstreeks 22.30 uur naar huis te gaan. Op zondag zijn een aantal jongeren gewapend met de stukjes op bezoek gegaan bij een aantal oudere gemeenteleden met de 2 volgende vragen.

 

1. Had u vroeger in de kerk ook een jeugdclub waar u aan mee deed?

 

2. Zou u in deze tijd ook wel jongere willen zijn?

(In deze tijd hebben we allemaal dingen die u vroeger niet had zoals een GSM, computer etc.)

 

Op de eerste vraag kwamen verschillende antwoorden. De oorzaak is eenvoudig te verklaren omdat niet iedereen in dezelfde gemeente zijn jeugd heeft door gebracht. In de ene gemeente waren verschillende jongens en meisjesgroepen en in een andere gemeente ging het door elkaar. Sommigen zaten op een niet kerkelijke jeugdvereniging en anderen weer wel. Op de tweede vraag moet ik de conclusie trekken dat de meeste ouderen wel weer jongere willen zijn in deze tijd maar niet iedereen. De tijd van hun jeugd vroeger was anders en men had veel minder maar ook de huidige moderne technieken zoals een computer en een mobieltje spreken veel ouderen wel aan. Vroeger echter was men meer aangewezen op bekende spelletjes zoals touwtje springen en tollen en deze zien we tegenwoordig niet meer. .

 

Langs deze weg wil ik dan ook met name de ouderen bedanken voor de enthousiaste manier waarop men reageerde om mee te werken aan deze activiteit en natuurlijk ook Rinske.

 

Werkgroep jeugd