‚Äč

Het weer

Weather data OK.
Amsterdam
20 °C
Bezoekers vanaf 23 juni 2015
274931
Vandaag67
Gisteren111
Deze week178
Deze maand67

ceeb 1In maart 2006 heb ik het stokje over genomen van mijn collega Gerard. Hij had officieel zijn werkzame leven er op zitten en ik kon doorschuiven naar zijn stoel. Ik werd hoofd van het centrum employability en externe bemiddeling in Den Helder. Ik wist bij het aanvaarden van deze functie dat er veel zou gaan veranderen. De toekomst voorspelde een reorganisatie. De krijgsmacht was in beweging en ook onze afdeling employability en externe bemiddeling, zou hier niet aan ontkomen. Het begon met onzekerheid. Zouden we wel of niet blijven bestaan en in welke vorm. Zou de minister kiezen om al onze werkzaamheden uit te besteden of zouden we alles zelf blijven doen. Ook een tussenvariant zou mogelijk zijn. De beslissing werd uitgesteld en uitgesteld en vele onderzoeken werden er gedaan. Wat was goedkoper, inbesteden of uitbesteden. Uiteindelijk werd er in 2007 besloten dat we zouden blijven bestaan in een iets andere vorm. Een zogenaamde tussenvariant waarbij we in eerste instantie zelf zouden blijven bestaan maar als de werkdruk het noodzakelijk zou maken een beroep konden doen op steun van externe partners. Het reorganisatietraject werd ingezet en omdat alleen de Kon. Marine een dergelijke dienst had werd dit de blauwdruk voor de nieuwe organisatie. Er zou een dienstencentrum externe bemiddeling defensiepersoneel worden opgericht met 8 centra in het land. Den Helder zou ook een centrum krijgen. Een rumoerige periode brak aan. Kan iedereen een plek krijgen in de nieuwe organisatie?? Omdat ik al langere tijd mee liep werd ik gevraagd zitting te nemen in de BGMC (bijzondere gemeenschappelijke medezeggenschap commissie). Deze commissie houdt zich o.a. bezig met de gevolgen voor het huidige personeel en om te kijken of deze een plek kunnen krijgen in de nieuwe organisatie. De meeste collega's konden uiteindelijk over stappen maar een aantal heeft zelf aangegeven niet terug te willen keren of heeft een andere functie aanvaard.
Op 1 april 2008 werden we officieel een dienstencentrum. Een dergelijke overgang verloopt nooit vlekkeloos. Je hoeft alleen maar te denken aan autorisaties, procedures en verschillen tussen de krijgsmachtdelen die waarschijnlijk nooit zullen worden opgelost. Aan mijn functie is niet echt veel veranderd. Voorheen bij de Kon. Marine hadden we 3 centra in het land en nu hebben we er 8 met een staf in Enschede.

Wat kandidaten en het uitstroomproces betreft is er ook niet echt veel veranderd want in Den Helder zijn bijna alle kandidaten van de Koninklijke Marine. Het echte paarse gevoel (krijgsmachtbreed) zal in Den Helder dan ook niet komen.

.ceeb 2
Werkoverleg