‚Äč

Het weer

Weather data OK.
Amsterdam
10 °C
Bezoekers vanaf 23 juni 2015
275424
Vandaag42
Gisteren163
Deze week671
Deze maand560

Intervieuw ROC Kop van Noord Holland

EVC vergroot perspectieven dienstverlaters


(Onderstaand intervieuw is overgenomen uit het ROC Magazine, ROC Kop van Noord-Holland, oktober 2008)


Werknemers die tijdens hun loopbaan specifieke kennis en vaardigheden hebben opgedaan, kunnen deze competenties bij het ROC Kop van Noord-Holland omzetten in een diploma, zegt accountmanager Johan Franke. Dit wordt Erkenning Verworven Competenties, afgekort EVC genoemd. De Koninklijke Marine is één van de eerste organisaties die deze mogelijkheid benut voor personeelsleden die de dienst gaan verlaten, zegt luitenant ter zee 2OC Peter Eulderink, hoofd van het regiokantoor Dienstencentrum Externe Bemiddeling in Den Helder. Ontwikkeling EVC trajecten kan niet snel genoeg gaan.

IntervieuwROCHet ROC Kop van Noord-Holland fungeert sinds kort als EVC-aanbieder en heeft hiervoor van het Kenniscentrum EVC een voorlopige erkenning gekregen. Johan Franke: " Wij hopen deze voorlopige erkenning begin volgend jaar te kunnen omzetten in een permanente erkenning. Hiervoor is door ons al heel wat werk verzet. " Op de vraag wie nu in aanmerking komt om op deze manier alsnog een diploma te behalen, antwoord Johan: "Dit kan gaan om mensen uit het bedrijfsleven, de zorgsector en van overheidsoirganisaties, zoals de Koninklijke Marine. Als werknemers moeten omscholen c.q. solliciteren of als een bedrijf voor bijvoorbeeld een ISO-certificering moet aantonen dat haar productiemedewerkers minimaal mbo-niveau 2 zijn gediplomeerd, dan kunnnen competenties, die door de jaren heen zijn ontwikkeld worden vergeleken met competenties uit de reguliere opleidingen. Deze worden door ons in kaart gebracht en in een portfolio verzameld. Hierna beoordeelt een speciaal hiervoor opgeleide assessor deze competenties onder andere met behulp van een criteriumgericht intervieuw. De resultaten hiervan legt hij vast in een EVC-rapport of ervaringscertificaat" .
Beschikt de betrokken werknemer over voldoende competenties dan kan hij of zij zich bij de examencommissie van het ROC Kop van Noord-Holland aanmelden voor het verkrijgen van een diploma.

Eventueel bijscholen
Heeft een assessor twijfels over een bepaalde competentie, dan kan hij door middel van extra onderzoek nadere informatie boven water halen.
"Het kan zelfs voorkomen", vervolgt Johan, "dat de werknemer een proeve van bekwaamheid moet afleggen. Komt de assessor tot de concluse dat de werknemer op bepaalde punten nog bijscholing nodig heeft, dan wordt dit eveneens vastgelegd in het EVC-rapport en kan later via het ROC Kop van Noord-Holland worden geregeld. De man of vrouw in kwestie krijgt dan een persoonlijk scholingsprogramma op maat aangeboden. Vooral technische mensien die heel goed in hun vak zijn moeten vaak nog wat worden bijgeschoold op het gebied van communicatie en burgerschapsvaardigheden. Hierna kunnen zij alsnog hun diploma behalen."
Peter Eulderink is heel positief gestemd over het EVC-gebeuren. "Wij staan pas aan het begin van deze ontwikkeling, maar het kan mij niet snel genoeg gaan. Binnen de Koninklijke Marine is al met EVC's geëxperimenteerd. Zo heeft al een keer een groot deel van de bemanning van een van onze schepen een EVC-traject gevolgd.

Veel dienstverlaters.IntervieuwROC2
Het regiokantoor van Diensten Centrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel, gevestigd op het Nieuwe Haven complex in Den Helder, krijgt op jaarbasis te maken met gemiddeld 300 tot 500 personeelsleden die de defensieorganisatie gaan verlaten. "Een jaar voor het beeindigen van hun dienstverband komen deze mensen bij ons in beeld. Mensen die over voldoende diploma's beschikken helpen wij bij het solliciteren. Mensen die bij ons iets anders dan hun oorspronkelijke beroep hebben gedaan, laten we door middel van een detachering bij een burgerbedrijf weer ervaring opdoen. Tot slot geven we mensen die onvoldoende diploma's hebben bijscholing. Defensie eist dat mensen bij het verlaten van de dienst minimaal WEB niveau 2 hebben.
Om het uittredende defensiepersoneel te scholen, worden door heel Nederland ROC's ingeschakeld. Bij voorkeur in de buurt van de woonplaats van betrokkene. "Wij laten meestal, gelet op de kosten, de persoon in kwestie een reguliere opleiding volgen, maar soms verkiezen we, afhankelijk van de omstandigheden, een opleiding bij een trajectencentrum van een ROC.

Marinemensen zeer gewild

Peter Eulderink heeft ondertussen al de nodige ervaring met EVC opgedaan. "Bijvoorbeeld bij het bijscholen van koks. Ons is hierbij wel opgevallen dat bij de verschillende ROC's toch nog wel wat verschillen bestaan ten aanzien van de EVC-trajecten die moeten worden doorlopen. Heel goed zijn onze ervaringen met EVC voor techneuten. Deze mensen worden door het ROC Kop van Noord-Holland, in samenwerking met Tetrix, bijgeschoold. Dat gaat als een speer.
Feit is dat het bedrijfsleven, en dan met name de maritieme- en offshoresector, graag voormalige marinemensen met een technische achtergrond in hun gelederen wenst op te nemen. "Deze mensen zijn gewend zelfstandig te werken en problemen op te lossen. Ongeveer 20 procent van het defensiepersoneel, dat via het regiokantoor wordt bemiddeld, heeft een technische achtergrond. Maar wij helpen ook mensen met beveiligende beroepen en opvallend veel chauffeurs. Veel van hen zien we naar de transportsector vertrekken", aldus Peter Eulderink