‚Äč

Het weer

Weather data OK.
Amsterdam
14 °C
Bezoekers vanaf 23 juni 2015
275719
Vandaag64
Gisteren134
Deze week64
Deze maand855

jeugdwerkIn 1996 is het IJW als jeugdwerkorganisatie dus opgehouden te bestaan en was het jeugdwerk terug bij de moederkerken. In overleg met Jo Tromp als vertegenwoordiger van de Raad van Kerken is de Stichting IJW overgdedragen aan de mensen die zich al jaren bezig hielden met het organiseren van de vaar en zeilkampen.
Piet van der Kooij, Wout Baller en ik vormden het eerste dagelijks bestuur van de werkgroep jeugd van de Protestantse gemeente Purmerend. Piet, voorzitter, Wout, secretaris en ik zelf penningmeester. Alles moest geheel opnieuw worden opgezet en de materiele middelen werden geinventariseerd. Een beleidsplan werd geschreven en het jeugdwerk moest opnieuw van de grond worden getrokken. Vanwege mijn varende plaatsing op de Hr. Ms. van Galen moest ik vanaf grote afstand toe kijken. De noodzakelijke communicatie verliep per post maar Piet en Wout moesten het hoofdzakelijk alleen doen. Toen e.e.a. op poten stond heeft Piet zich terug getrokken en kort daarna zat mijn varende plaatsing er op. De volgende plaatsing was in Brugge (Belgie) dus echt actief werd ik nog niet. In 2002 keerde ik terug uit Brugge en toen vond Wout het ook genoeg. Er bleef niet veel over en eigenlijk was ik de werkgroep jeugd geworden. De vergaderingen bestonden uit leden van de diverse werkgroepen die zich met jeugdwerk bezig hielden. Er waren echter altijd overlappingen en de werkgroep jeugd is dus altijd een vreemde werkgroep gebleven. Zelf stapte ik in 2003 als vertegenwoordiger van de jeugd in de kerkenraad. notulistOok schreef ik elke maand in het kerkblad Karavaan de jeugdpagina. In 2008, na 5 jaar de jongerengroep the Future te hebben getrokken is deze opgehouden te bestaan. Vanaf dat moment was mijn aanwezigheid in de kerkenraad als vertegenwoordiger van de jeugd niet meer nodig en ben ik notulist geworden. In 2005 is de Protestantse gemeente op een zogenaamde trektocht gegaan. Samen met de gemeenteleden kijken hoe we in de toekomst verder moeten. Hier is een dusdanige structuur uit voort gekomen dat de werkgroep jeugd een geheel andere taak krijgt. Een mooi moment voor mij om er mee te stoppen. Na 20 jaar actief te zijn geweest in het jeudgwerk maak ik graag plek voor fris bloed.