‚Äč

Het weer

Weather data OK.
Amsterdam
29 °C
Bezoekers vanaf 23 juni 2015
288864
Vandaag79
Gisteren263
Deze week1264
Deze maand3604

Artikelindex

deelnemersfoto correctie

Nacht van de verdwenen tijd

28 - 29 maart 2009

 

Celine Bakker, Joel Blaauw, Ricardo Brinkman, Joyce Dassen, Tom Eulderink, Inge Eulderink, Nienke Hersbach, Lisa Kauls, Nils Keizer, Nicol Kromhout, Louise Kromhout, Judith Kroon, Janna Oostendorp, Esther Prosper, Barry Rongen, Josanne Rutte, Ismay Schot, Heike Vethaak, Michael Westerdijk, Lisanne Wijenberg, Rinske Keizer, Joyce Hoebeke,
Daan Burggraaf

bedankt voor je inbreng


Marion Eulderink, Moniek Hoebeke, Willemijn Meurs, Veroni Scholten, José van Sante,
Peter Eulderink, Douwe Fekkes, Wouter Vethaak, Gerard Vlaanderen, Niels Kok

 

 


 

Tijd is een lastig begrip (Inleiding door Jose van Sante)


zanddloperSoms hoor je dat mensen “bij de tijd” gebracht moeten worden – dan is er een gevoel dat een groep mensen niet denkt of reageert zoals dat “in deze tijd” past.

Je hebt momenten dat je voelt dat de tijd snel gaat – vooral als er iets leuks te doen is, gaat de tijd vaak snel ;
in tegenstelling tot de tijd in de wachtkamer van de tandarts; dan kruipen de minuten.

Er is ook een ervaring, dat de tijd kan stilstaan – op momenten dat er geen afleiding, geen drukte, geen indrukken van buitenaf bij je binnenkomen – dan is het alsof je in een “stilte” bent, het voelt als eeuwigheid
In kloosters zijn ze daar erg goed in, om je die ervaring te geven.

Wij zijn vaak erg bezig met de tijd; we hebben haast en veel dingen te doen.
Dus we kijken voortdurend op onze klok;
doen soms meer dingen tegelijk – we zijn met iets bezig en denken al aan het volgende.
Als je op de fiets zit ben je bij A, maar je bent in gedachten al op bezoek bij B; je bent het gesprek al aan het voeren, repeteren – dan overlappen die twee ervaringen van “waar je bent”

Want wij zijn ook van de tijd
wij zijn de tijd, zei Augustinus in een toespraak (rond het jaar 380)
Hij vertelde aan de mensen die steeds maar liepen te klagen over “dat de tijden” zo slecht waren; bedenk dat wij de tijd zijn – wij maken de tijd. Met andere woorden, klaag niet, maar pak aan, doe er wat aan. Het heeft geen zin de ouderen te verwijten wat zij als goed dachten te doen, het gaat er om nu zelf te doen wat wij goed denken te doen; want wij leven NU.

We houden de tijd goed in de gaten, overal in onze samenleving staan klokken centraal.
Wij zijn erg “op de tijd”, afspraken moeten correct beginnen, tijd is geld!


Al heel wat jaren draag ik geen klok meer, omdat ik merkte dat ik – als ik op gesprek was bij iemand – voortdurend op mijn klokje zat te kijken….hoe laat is het….hoeveel tijd heb ik nog?
Toen ik mezelf erop betrapte dat ik meer met de tijd dan met de persoon zelf bezig was, besloot ik het anders aan te pakken. In dat gesprek heeft de persoon mijn aandacht nodig, wat zit ik daar anders te doen – tijd door te maken..?

Soms ga je dus een keus maken: welke tijd wil ik beleven?horloge
Dat roept ook de vraag op: beleven we de tijd eigenlijk wel?
Of ga ik mee met de jacht op “winst in de tijd” zien te maken – dus zoveel mogelijk scoren in zo weinig mogelijk (als verloren gevoelde) minuten?

Beleving van tijd heeft lichamelijke kwaliteiten;
als je slaapt ervaar je geen tijd – we kunnen door een bepaalde bezigheid zó in beslag zijn genomen, dat we gevoel voor de tijd verliezen – concentratie zet je bijv vast op je handeling, niet op de tijdsbeleving.
Gevoel kan ook de tijd kleuren; verdrietige tijd duurt veel langer dan gelukkige tijd.
Geluid kan effect hebben, snelle muziek en drukte van verkeer of mensen om je heen geven een indruk van snelheid, het zorgt dat je innerlijk ook mee”draait” – terwijl stille muziek je stiller “zet”.

In de tijd speelt ook God een rol – of misschien moet ik zeggen – God gaat boven/buiten ons gevoel van tijd. God speelt een rol in ONZE tijd, omdat wij God ervaren in de tijd die wij beleven; maar God speelt een rol in elke tijd, dat horen we van andere mensen, lezen we uit verhalen van vroeger.
In het eerste boek van de bijbel horen we God er was zelfs VOOR de tijd een rol ging spelen – voor de schepping er was, voor de zon en de maan aan ONS het wisselen van de dag en nacht en de seizoenen geven.

In de bijbel horen we dat mensen al veel over tijd hebben nagedacht; er is in het boek klok1Prediker een man die vertelt dat er voor alles een tijd is – om te zaaien en om te maaien, om te vechten en om vrede te maken, om dingen te maken en om dingen stuk te maken, en zo gaat hij maar door – want: voor alles is een tijd.
En we horen van de herinnering, van het opnieuw beleven van de tijd die is geweest – elk Paasfeest worden we weer opgeroepen ons te herinneren hoe het Joodse volk in slavernij was in Egypte en hoe God het volk heeft weggeleid, door water en woestijn heen, naar een nieuw land en een toekomst van vrede.
ZO worden we bij elke Tafeldienst gevraagd na te denken over het leven van Jezus, die we in het Brood en de Beker gedenken. Gedenken wil dan zeggen: we zetten de tijd even stil en denken ons in, dat Hij er is, want met Hem gaan we aan Tafel.


We gaan in de meditatie ruimte, straks, proberen iets van die tijdservaring mee te maken;
nu zijn we vooral vaak druk bezig
we gaan proberen de tijd ietsje naar onze hand te zetten door het in een rustiger tempo te plaatsen - dat doen we door met rustige dingen bezig te gaan
HOE we dat doen, dat zul je strakjes merken

 

 


 

 

Openingslied

Ballade voor de nacht van de verdwenen tijd.
(Lied gezongen door de leiding)

 

Melodie: Een jongeman uit Bennekom

 

Refrein:
Waar gaat vannacht verdwenen tijd naar toe.
Ik zou het echt niet weten waar, wanneer en hoe.kerkklokken
Maar wat doet het er ook toe.


1. Wij roepen welkom in de nacht
Wij hebben lang op jou gewacht
Dit is een nacht voor praal en pracht
Om nooit meer te vergeten.

2. Ik dacht, ik zing een klokkenlied
Wij hebben toch de tijd, of niet
Een hele nacht in het verschiet
Of wellicht ietsje minder.

 

Refrein

 


3. Je hoort van klokken overspel
Niet dat ik u details vertelklok3
En over klokken buitenspel
Daar wil je iets van horen

4. Laatst kwam er een imam voorbij
Die vroeg: is er ook plaats voor mij
Oh, alsjeblieft en maak me blij
Dan roep ik van de toren.

Refrein

5. DeTaborklok in de Maasstraatklok4
Die maakte alle buren kwaad
Ze liepen naar de Raad van Staat
Maar dat heeft niet geholpen

6. Een deftig klokje in Soestdijk
Die klonk zo prachtig koninklijk
En nu is ze een zusje rijk
Maar dat mag niemand weten.

Refrein

7. Een katholieke klok alhier
Dronk met een protestantse bier
Dat mocht niet van de beiaardier
Dus die heeft dat verboden

 

8. Ik hoorde eens een klokkenspelcarillon

 

Die werden kwaad, wat denk je wel
Wij noemen ons geen klokkenspel
Maar Carillon is hoe wij heten

Refrein

9. Ooit hoorde ik een kerkklok slaan
En dacht, waar is de tijd gegaan
De toekomst zie ik nog niet staan
Verleden is verloren

10. En straks hoort u een kerkklok slaan
Om twsee uur zal die drie keer slaan
De zomer komt er dan echt aan
De wsinter is bevroren

Refrein

Kom dan, sta op en volg ons deze nacht
Met onverwachte avonturen nooit gedacht
Tot de zon weer naar je lacht.

 

 


Nacht van de Verdwenen Tijd….
Hoe de tijd verstreek en toekomst heden wordt….


Waar gaat vannacht verdwenen tijd naar toe.
Ik zou het echt niet weten waar, wanneer en hoe.
Maar wat doet het er ook toe.
…..
Kom dan, sta op en volg ons deze nacht.
Met onverwachte avonturen nooit gedacht.
Tot de zon weer naar je lacht!


klokMet deze tekst van het openingslied begon De Nacht van de verdwenen tijd. Om 22.00 uur 28 maart 2009 werd De Doortocht bevolkt door 27 enthousiaste gezellige jongeren. Deze nacht stond geheel in het teken van de verdwenen tijd. Immers om 2.00 werd de klok verschoven naar 3.00 uur en verdween er letterlijk een uur. Voor deze nacht was een programma op gezet wat hier alles mee van doen had. Jose van Sante hield een inleiding over wat tijd allemaal met ons doet. Soms kom je werkelijk tijd te kort. Weet je niet hoe snel je alles af moet hebben om op tijd afspraken na te komen. Agenda’s staan vol gepland met allerlei verplichtingen; huiswerk, proefwerk, tandarts, feestjes en vakantie.
We merken ook dat het soms vreselijk snel lijkt te gaan, maar soms lijken de secondes maar niet weg te tikken. De tijd vliegt … Er komt geen eind aan… zijn zo maar tijd006van die uitdrukkingen waarmee we aangeven wat de tijd met ons doet. Het leukste om met je tijd te doen zijn natuurlijk leuke (gezamenlijke) activiteiten. Zo begonnen we met een Clinic Line Dance. De stemming zat er toen meteen in. Daarna gingen we verdeeld in groepen aan de slag in verschillende workshops. Zo was er een workshop kalender maken. Elke groep maakte een seizoen van de kalender met behulp van allerlei knipsels werden de seizoen geïllustreerd. Ook was er een quiz waarbij er verschillende raadsels opgelost dienden te worden. Hieruit volgde het woord SPOED. In een andere workshop werd er gemediteerd over wat tijd allemaal met je doet. En in de laatste workshop werd er een Bijbelverhaal toegevoegd. De opdracht was om een boodschap mee te geven aan de lezer over wat je belangrijk vindt om met je tijd te doen. Dit kon dmv allerlei afbeeldingen die voorzien werden van bijschriften gerealiseerd worden. De strekking was over het algemeen dat men goed in het oog dient te houden dat je maar een keer leeft en de “levenstijd” die je hebt dus heel kostbaar is!! Denk om de toekomst van jezelf, van elkaar en van de wertijd029eld! De resultaten van deze workshops zijn te zien in De Doortocht.


Elk jaar, behoudens de traditie inmiddels, gaan we op excursie. Dit keer waren we te gast bij het Fort van Edam. We gingen dus terug in de tijd. In 1908 startte de bouw van het fort en deze was in 1913 net op tijd klaar om huisvesting te bieden aan de militairen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Het fort is daadwerkelijk gebruikt tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog maar tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de tijd het fort in met de komst van de eerste vliegtuigen. Daar bood het fort onvoldoende bescherming tegen. 

 


 

vuurpijlToen het tijd was om de klok te verschuiven zijn met elkaar naar het prieeltje in het park geweest en hebben we dit gevierd met een glas bubbelchampagne!

Voor dat we echter gingen wisselen van tijd hebben we eerst de partij van de tijd opgericht.

***************************************************************

Hebben jullie dat gevoel nou ook niet? Dat je voortdurend achtervolgd wordt door de tijd. Dat je altijd tijd tekort komt? Of dat je niet meer bij de tijd bent? Of kleren draagt die uit de tijd zijn? Hebben jullie ook altijd zo’n last van de wekker, die veel te vroeg afloopt? Wat zou je ervan vinden als je nooit meer te laat kunt komen. Of te vroeg. Als je altijd op tijd bent en nooit over tijd?

Tijd is trouwens een raar begrip. Wisten jullie dat de mensen in New York naar het acht uurnieuws van zaterdagavond kijken en men in Australië al op weg is naar de kerk? Ook hier in Europa is tijd maar een betrekkelijk begrip. Nu is overal de tijd gelijk. Maar nog tot in de tweede wereldoorlog kende men in Nederland de Amsterdamse tijd. Die liep 20 minuten voor op de tijd in andere Europese landen. En wat te denken van zomer- en wintertijd?

Als een leven zonder tijd ook voor jullie ideaal is, dan heb ik de oplossing. We schaffen gewoon de tijd af. Dan kunnen we alle klokken weggooien. Dan ga je slapen als je moe wordt, eten als je trek krijgt en naar school of je werk als je uitgeslapen bent. Dan ben je nooit meer te laat of te vroeg. Je hebt nooit meer tijd tekort of tijd over.champagne

Maar hoe bereiken we die oplossing? Als je de tijd wilt afschaffen, dan moet wel iedereen meedoen. Je kunt het niet in je eentje. Daarom gaan we vannacht een politieke partij oprichten. De Partij tegen de TIJD. En zodra we de meerderheid van de stemmen binnen hebben, gaan we de TIJD afschaffen.

Om te laten zien dat ik het serieus meen, zal ik jullie een klein voorbeeld geven van het verdwijnen van de TIJD. We gaan zo in alle stilte naar buiten toe naar het afdakje verder op in het park. Daar zal ik dan vast een uur van de TIJD laten verdwijnen. En om het succes van onze Partij tegen de TIJD te vieren, toosten we allemaal op een leven zonder tijd.


filmDaarna was er een rustmoment in de nacht. Je kon naar de film Black Night kijken, met elkaar chillen of heel even de binnenkant van je ogen bekijken....en wellicht dromen over de tijd die komen gaat. Rond 5.00 uur zijn we naar het Hemmeland in Monnickendam gegaan om een wandeling te maken en het eerste ochtendgloren te zien komen. Na de laatste workshop hebben we de nacht afgesloten met een gezamenlijk ontbijt, waarna we weer uiteen gingen. De een zijn bed in, de ander voetballen, werken etc etc.


tijd100
Een kleine impressie van een wederom zeer gezellige en inspirerende Nacht! Aan diegenen die meegedaan hebben DANKJEWEL voor je inbreng! Want jullie maken het de moeite waard om voor ons als leiding ook een nacht niet te slapen en met jullie in gesprek te zijn en te leren van jullie visie en om van jullie gezelligheid te GENIETEN!!

 

 

 

 

 

 

 


 Tijdens de wisseling van de tijd hebben we besloten om een partij op te richten.


De partij van de tijd.Hebben jullie dat gevoel nou ook niet? Dat je voortdurend achtervolgd wordt door de tijd. Dat je altijd tijd tekort komt? Of dat je niet meer bij de tijd bent? Of kleren draagt die uit de tijd zijn? Hebben jullie ook altijd zo’n last van de wekker, die veel te vroeg afloopt? Wat zou je ervan vinden als je nooit meer te laat kunt komen. Of te vroeg. Als je altijd op tijd bent en nooit over tijd?

politiekTijd is trouwens een raar begrip. Wisten jullie dat de mensen in New York naar het acht uurnieuws van zaterdagavond kijken en men in Australië al op weg is naar de kerk? Ook hier in Europa is tijd maar een betrekkelijk begrip. Nu is overal de tijd gelijk. Maar nog tot in de tweede wereldoorlog kende men in Nederland de Amsterdamse tijd. Die liep 20 minuten voor op de tijd in andere Europese landen. En wat te denken van zomer- en wintertijd?

Als een leven zonder tijd ook voor jullie ideaal is, dan heb ik de oplossing. We schaffen gewoon de tijd af. Dan kunnen we alle klokken weggooien. Dan ga je slapen als je moe wordt, eten als je trek krijgt en naar school of je werk als je uitgeslapen bent. Dan ben je nooit meer te laat of te vroeg. Je hebt nooit meer tijd tekort of tijd over.

Maar hoe bereiken we die oplossing? Als je de tijd wilt afschaffen, dan moet wel iedereen meedoen. Je kunt het niet in je eentje. Daarom gaan we vannacht een politieke partij oprichten. De Partij tegen de TIJD. En zodra we de meerderheid van de stemmen binnen hebben, gaan we de TIJD afschaffen. tweedekamer

Om te laten zien dat ik het serieus meen, zal ik jullie een klein voorbeeld geven van het verdwijnen van de TIJD. We gaan zo in alle stilte naar buiten toe naar het afdakje verder op in het park. Daar zal ik dan vast een uur van de TIJD laten verdwijnen. En om het succes van onze Partij tegen de TIJD te vieren, toosten we allemaal op een leven zonder tijd.


 

Klik op onderstaande afbeelding voor foto's

 

Verdwenen Tijd